Integritetspolicy

POLICY
för hanteringen av dataskyddsförordningen – GDPR 
Föreningen Aktiva Seniorer i Växjö
Utfärdad 2018

Hela styrelsen har fått information om dataskyddsförordningen och är ansvarig att GDPR lagen följs.

En registeransvarig är utsedd.

Medlemmarna får information om hur deras personuppgifter hanteras via vår hemsida och vårt studieprogram.

Följande personuppgifter registreras: namn, adress, eventuellt telefonnummer, eventuell
e-postadress.

Personuppgifterna behövs för att kunna göra utskick av program och för att kunna pricka av inbetalning av medlemsavgiften.

Personuppgifterna läggs i ett digitalt medlemsregister, som också kan skrivas ut på papper. Uppgifterna sparas innevarande och närmast föregående år. Därefter raderas och makuleras allt.

Personuppgifter tas också upp till varje enskild aktivitet. Dessa hanteras på samma sätt som medlemsregistret.

Personuppgifterna behövs för att kunna vara med i föreningen. Detta är en laglig grund.

Personuppgifterna hålls kontinuerligt uppdaterade.