Aktiva Seniorer Växjö

Vid första månadsträffen var det pandemirestriktioner och endast 20 personer per tillfälle fick lyssna på Gunnar Hagberg. Dessutom fungerade inte tekniken fullt ut varför han på nytt gästar oss för att så många som möjligt skulle få möjlighet att vara med. Vi var ett 65-tal som slutit upp denna gången. Gunnar Hagberg har arbetat för Röda Korset samt Rotarys läkarbank. Han har tjänstgjort bla i Afghanistan två gånger, Pakistan, Nepal, Kambodja. Han har också varit i Afrika i Sudan, Zambia och Rwanda. Vidare har han arbetat vid jordbävningskatastrofer bl a i Kashmir. Som läkare fick man ta hand om mest skiftande orsaker, i krigszoner är det mycket skador efter minor vilket innebär mycket benamputationer. Tyvärr är det otillräcklig tillgång på proteser. Minor kräver ca 20 000 dödsoffer/år, det finns 45-100 miljoner minor. Vapen som Kalasjnikov ger stora skador eftersom kulorna sliter sönder ben i kroppen. Han har till och med gjort ett 50-tal kejsarsnitt (även om han i Sverige inte har tillstånd till detta), vid något tillfälle gjordes akut kejsarsnitt hemma i köket hos en kvinna (det gick bra och hon födde en son). Många är problemen t ex malariamyggan vilken orsakar bortåt 600 000 dödsfall per år och då mestadels barn. Äldre personer har byggt upp viss immunitet. Vid HIV –perioden var det problem med tillgången till blod, man fick någon gång själv bli blodgivare för att lyckas med operationen. Som läkare inom Röda Korset och Rotarys läkarbank innebär det att man som längst är ute 4 månader åt gången. Inom Rotary tjänstgör man 6 veckor åt gången, är ideellt arbete men fria resor och uppehälle ingår. Man ansöker om tjänstledighet från sin ordinarie tjänst. Arbetsspråket är engelska men vid mottagningsarbete har man med tolkar. Ofta är det provisoriska mottagningar där man även fungerar som barna/mödravård samt med HIV-information. Efter 75 års ålder är det inte aktuellt med utlandstjänstgöring vilket mest beror på att det inte finns försäkringar som gäller då. Vi fick se ett antal bilder från Gunnars långa tjänstgöring, en del visade krigets grymheter mot mänskligheten. Ett mycket intressant föredrag för vilket Gunnar tackades med applåder och blomma.

.

Vårens första månadsträff präglades av pandemins restriktioner. Endast 20 personer per tillfälle fick samlas för att lyssna på urologen Gunnar Hagberg, Växjö, som var dagens föreläsare. Han berättade om sina utlandsuppdrag som läkare i krigshärjade länder. Sju gånger har han tjänstgjort för Röda Korset och 3 gånger för Rotarys läkarbank.

I Asien har han arbetat i Nepal, Kambodja och Afghanistan. År 1988 fanns det så många minor utlagda i Afghanistan att det inte ansågs säkert nog att förflytta sig med bil. Istället fick läkarteamet ta sig fram med cykel ute i byarna! Jordbävningen i Kashmir år 2005 krävde också stora insatser. Även här deltog Gunnar.

Afrika har länge varit en orolig kontinent med våld och inbördeskrig. Etnisk utrotning pågick i Rwanda och Burundi. Cirka 800 000 – 1 000 000 tutsier mördades. I Rwanda hade Röda Korset ett flyktingläger för 250 000 personer, där Gunnar tjänstgjorde. Även i Kongo, Kenya och Zambia var han vid olika tillfällen behjälplig. Fantastiska insatser i mänsklighetens tjänst! Vi är fyllda av beundran.

Dock var inte tekniken med oss denna dag och vi kunde ej se Gunnars bilder. Därför blev andra omgången av föredraget inställd och vi fick trösta oss med kaffe med dopp. Men hav tröst, Gunnar Hagberg kommer tillbaka den 8 mars.

.

Höstens möten avslutades traditionsenligt med en adventskonsert med Mariakören under ledning av organist Johannes Friberg i den vackra Mariakyrkan tisdagen den 30 november 2021.
Det var skönt att komma in från ett kallt och snöigt Växjö till det upplysta kyrktorget, där det var uppdukat ett härligt adventskaffe med lussebullar och pepparkakor. När kaffet var uppdrucket och vi var uppvärmda gick vi in i den cirkelrunda kyrksalen, som var upplyst med levande ljus runt väggarna. En stilla och förväntansfull tystnad lägrade sig i kyrkorummet och som ett vingsus kunde vi snart förnimma klockren körsång som fjärran ifrån närmade sig, och så kom då kören intågande tillsammans med sin ledare Johannes. En fin entré!
Kören bjöd på ett helt fång med vackra, traditionsenliga sånger, prästen Victor delgav oss några tankar inför julhelgerna och vi fick alla stämma in i Bereden väg och Hosianna.
När kören avslutade med Otto Olssons Advent och sista tonen klingat ut applåderade vi så till den milda grad att kören bjöd på ett extranummer. Vi blev varma både i händerna och i hjärtat!
Mariakören, violinisten, Johannes och Victor tackades för en fantastiskt fin adventskonsert och därefter tackade vi varandra för all trevlig samvaro under den gångna hösten, önskade varandra God Jul och på återseende nästa år. Vid utgången fick alla vårens program i handen, även det en trevlig tradition i vår förening.

.

Länsrådet Malin Almqvist med rötter från Öland med en gedigen bakgrund från plantering av skog som barn, studier vid Katedralskolan i Växjö till länsråd i Kalmar, på Öland, i Blekinge och nu i Växjö, berättade om Länsstyrelsens engagemang i olika frågor. Länsstyrelsen är en spegling av regeringen. Det är alltså många olika ärenden, som behandlas av myndigheten, t ex miljö-, vatten- och vlndkraftsfrågor, m a o en sammanvägningsmyndighet. På Länsstyrelsen i Växjö arbetar 120 personer, som då skall verka för ett hållbart Kronoberg.
Efter frågestund avtackades Malin Almqvist av vår ordf Ewa Johansson med present och därefter smakade kaffet bra.
 
 .