Välkommen till vårterminen 2017.

IOGT/NTO-lokalerna på Vattentorget.

 

Aktiva Seniorer i Växjö: www.vaxjo.aktivaseniorer.com

Förbundet Aktiva Seniorer i Sverige: www.aktivaseniorer.com

 

Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) är en obunden kulturförening, som finns på ca 60 orter i Sverige.
Växjö-föreningen startade 2001. Vi ordnar föreläsningar, studiebesök, konserter, utfärder och studiecirklar.
Upplägget varierar från termin till termin. Alla aktiviteter genomförs i samarbete med Medborgarskolan.   

 

Medlemsavgiften för hela året 2017 är 150 kr.
Sätts in på bankgiro 5689-8661.
Glöm inte att skriva namn och adress på inbetalningskortet!
Ange gärna e-postadress
.

Det kostar sedan 40 kr att lyssna till föredragen. Kaffe med dopp ingår.
För antalets skull ska ni anmäla er i förväg till Ewa Johansson, se vidare under varje programpunkt.

 

I medlemsavgiften ingår en försäkring för olyckor i samband med FAS aktiviteter.
Se medlemsförmåner!

 

FAS logotyp är det flitiga biet, som samlar in och delar med sig. Finns som pin, att

sätta på kavajslaget eller tröjan. Pris 20 kr.

 

Ett antal butiker i Växjö lämnar rabatt till FAS medlemmar vid uppvisande av medlemskort.

Förteckning över butikerna finns på hemsidan.

 

Väl mött i höst hälsar styrelsen för Aktiva Seniorer!

F