Hur blir jag medlem?

Kontakta ordföranden Ewa Johansson på 073-808 73 54 96 eller ewa.m.m.johansson@telia.com eller till någon annan i styrelsen.

Medlemsavgiften för 2022 är 150 kr. Sätts in på bankgiro 5689-8661. Glöm inte att skriva namn och adress på inbetalningskortet!  Ange även  e-postadress.

Som medlem är du välkommen till alla föredrag, studiebesök och resor som anordnas under året.
Det kostar sedan 40 kr att lyssna till föredragen. Kaffe med dopp ingår. Endast kontant betalning.
För antalets skull ska ni anmäla er i förväg till , se vidare under varje programpunkt.

I medlemsavgiften ingår en försäkring för olyckor i samband med FAS aktiviteter. Försäkringen gäller även för olyckor till och från aktiviteterna. Se medlemsförmåner! Läs mera på förbundets hemsida aktivaseniorer.com.

Du kan också delta i Aktiva Seniorers studiecirklar till ett bra pris.