Styrelseutbildning – Medborgarskolan

Utbildningens syfte
Medborgarskolans styrelse- och valberedningsutbildning har till syfte att ge grundläggande kunskaper om styrelsearbete och valberedning till personer med förtroendeuppdrag.
Utbildningen kan också hållas för att utbilda nyblivna föreningsmedlemmar i hur en förening fungerar samt väcka intresse för att i framtiden söka förtroendeuppdrag.

OBS! Utbildningsmaterialet är endast till för internt bruk och får ej läggas ut på publika delar av hemsidor.

 

Styrelseutbildning Medborgarskolan – innehåll


Externt material

Bilagor for utskrift

1 Gemensamt pass

Dags-for-arsstamma.pdf

Foreningslivets_ordlista.pdf

Fragor & Svar.pdf

Organisationskarta FAS .pdf

Stadgar Aktiva Seniorer kopia.pdf

2. Bilaga Dagordning 1.pdf

2. Bilaga Dagordning 2.pdf

2. Bilaga Dagordningsmall.pdf

2. Bilaga Protokollmall.pdf

8. Bilaga Case Delegera.pdf

9. Bilaga till Varumarkesovning.pdf

12. Bilaga Formular Styrelseposter.pdf

Presentationer

 1. Gemensamt pass.pptx
 2. Styrelsemotet.pptx
 3. Visioner driver foreningen.pptx
 4. SWOT.pptx
 5. Foreningsforstaelse.pptx
 6. Valberedningsarbetet.pptx
 7. Ratt person pa ratt plats.pptx
 8. Delegera.pptx
 9. Varumarke.pptx
 10. Medlemsvarvning .pptx
 11. Verksamhetsplan.pptx
 12. Styrelseposter och ansvarsomraden.pptx


Internt material

Allmanna instruktioner.pdf

Checklista.pdf

Manus och instruktioner

 1. Gemensamt pass .pdf
 2. Ovning. Styrelsemotet.pdf
 3. Ovning. Visioner driver foreningen.pdf
 4. Ovning. SWOT.pdf
 5. Ovning. Foreningsforstaelse.pdf
 6. Ovning. Valberedningsarbetet.pdf
 7. Ovning. Ratt person pa ratt plats.pdf
 8. Ovning. Delegera.pdf
 9. Ovning. Varumarke.pdf
 10. Ovning. Medlemsvarvning.pdf
 11. Ovning. Verksamhetsplan..pdf
 12. Ovning. Styrelseposter och ansvarsomraden.pdf