Övriga aktiviteter höst 2019

Pub-träffar med Gunnar på O´Leary´s, Storgatan 10, Växjö. Följande onsdagar kl. 17:00: 18/9, 16/10, 13/11. Ingen föranmälan. Välkommen!

 

Bowlingkväll på O´Leary´s, Storgatan 10, Växjö

Tisdag 22/10 kl. 17:00. Pris 100 kr. Anmälan senast 16/10 till Gunnar

073-638 20 34 eller sgesvensson@gmail.com

 

 Må 7/10 kl.14:00 Studiebesök på Sundet, Växjö kommuns reningsverk mellan Bergundasjöarna. Filmvisning och rundvandring. Gratis. Anmälan till Ewa 073-808 7354 eller vaxjo@aktivaseniorer.com