Studiecirklar 2017

STUDIECIRKLAR

Lyssna och prata om 50- och 60-tals rock och pop.
6 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka, så att det inte kolliderar med föredragen.
Start 30/1. Pris 150 kr

Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17,
Växjö Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast den 13/1, 073-638 20 34

 Aktiva Senior-kören

Alla hälsas välkomna till Aktiva Seniorers kör för sångglada.
10 tisdagar kl. 10.00–11.45. Start: 31/1. Pris: 450 kr.

Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17, Växjö.
Ledare: AnnaKarin Ranelf. Minst 15 deltagare krävs för att kören ska starta.

Anmälan senast 19/1 till Ewa Johansson 0470-306 96 eller ewa.m.m.johansson@telia.com