Studiecirklar hösten 2022

Lokal till studiecirklarna (ej Kreativ verkstad): Dansstudion preparandum, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö

 

Musiklyssning: Världens pop- och rockhits från 60- och 70-talen

8 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 5/9. Pris 250 kr.

 Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan senast 29/8 till Gunnar 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com

 

Aktiva Senior-kören

10 tisdagar kl. 10.00-11.30. Start 20/9. Pris 525 kr. Ledare: Sven Torstensson.  Anmälan senast 6/9 till Ewa Johansson 073–808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com

 

Konsthistoria

Berömda konstverk. 4 torsdagar, varannan vecka, kl. 13.30. Start 22/9 Pris 150 kr. Ledare: Ewa Johansson. Anmälan senast 8/9 till Ewa 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com

 

Kreativ verkstad

Skapa något eget. Vi gör smycken med mera av porslinslera. Servettdecoupage på ex. glas/konservburkar, stenar. Bara fantasin sätter gränser. 2 onsdagar 12/10 och 26/10 kl. 13.30 – 16.00 hos Millas, Skolgatan 1 C. Pris: 600 kr, material ingår. Ledare: Camilla Wårlind Myhrberg. Anmälan senast 3/10 till Lisbeth 076–801 33 50, lisbeth.dahlberg@live.se

Studiecirklar vårterminen 2022

Musiklyssning: Världens pop- och rockhits från 60-och 70-talen

8 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 31/1. Pris 250 kr

Lokal: Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast 14/1, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com 

Aktiva Senior-kören

Alla hälsas välkomna till Aktiva Seniorers kör för sångglada. 10 tisdagar kl. 10.00–11.45. Start 25/1. Pris 550 kr. Om du var med i kören våren 2020 betalar du bara 300 kr. Reducerat pris pga Corona-utbrottet. Lokal: Linnégatan 17 (in på gården), Växjö.

Ledare: Maria Sennvall, Anmälan senast 14/1 till

Ewa Johansson 073–808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com 

Konsthistoria

Berömda målningar. 4 torsdagar, varannan vecka, kl. 13.30. Lokal: Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Start Grupp 1: 27/1, Grupp 2: 3/2. Pris 150 kr. Ledare: Ewa Johansson. Anmälan senast 13/1 till Ewa, 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com 

Kreativ verkstad

Skapa något eget. Vi gör smycken med mera av porslinslera. Servettdecoupage på ex. glas/konservburkar, stenar. Bara fantasin sätter gränser. 2 onsdagar 9/3 och 23/3 kl. 13.30 – 16.00 hos Millas, Skolgatan 1. Pris: 600 kr, material ingår. Ledare: Camilla Wårlind Myhrberg. Anmälan senast 20/2 till Lisbeth 076–8013350, lisbeth.dahlberg@live.se

Studiecirklar höst 2021

Lokal till alla studiecirklarna: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. 

Musiklyssning: Världens pop- och rockhits från 70-talet

8 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 6/9. Pris 250 kr.

 Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast 30/8, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com

 

Aktiva Senior-kören

10 tisdagar kl. 10.00-11.15. Start Meddelas senare. Pris 525 kr. Om du var med i kören våren 2020 betalar du bara 300 kr. (Reducerat pris pga Corona-utbrottet.) Ledare: Meddelas senare. Anmälan senast 7/9 till

Ewa Johansson 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com

 

Konsthistoria

Berömda konstverk. 4 torsdagar, varannan vecka, kl. 13.30. Start grupp 1: 23/9, grupp 2: 30/9. Pris 150 kr. Ledare: Ewa Johansson. Anmälan senast 15/9 till Ewa, 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com

 

 

Studiecirklar vårterminen 2021

 

 

Musiklyssning: 70-talets ”hits and miss” inom pop- och rockmusiken

6 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 1/2. Pris 250 kr

Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast 18/1, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com

 

Aktiva Senior-kören

Kören startar inte förrän Folkhälsomyndigheten ger klartecken. Gör gärna en intresseanmälan till Ewa, så kontaktas du när kören kan starta.

Ledare: AnnaKarin Ranelf. Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö.

Anmälan till Ewa 073–808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com

 

Konsthistoria: Berömda målningar

 4 torsdagar, varannan vecka, kl. 13.30. Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Start Grupp 1: 4/2, Grupp 2: 11/2.  Pris 150 kr. Ledare: Ewa Johansson.  Anmälan senast 20/1 till Ewa, 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com

 

Studiecirklar höst 2020

Musiklyssning: Världens pop- och rockhits från 60-talet

8 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 7/9. Pris 250 kr. Om du var med på musiklyssningen våren 2020 betalar du bara 200 kr. (Reducerat pris pga. Corona-utbrottet i våras.) Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast 26/8, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com 

Aktiva Senior-kören  INSTÄLLD under hösten

10 tisdagar kl. 10.00-11.15. Start 22/9. Pris 500 kr. Om du var med i kören våren 2020 betalar du bara 250 kr. (Reducerat pris pga. Corona-utbrottet i våras.) Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: AnnaKarin Ranelf. Anmälan senast 8/9 till

Ewa Johansson 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com 

Konsthistoria   uppdelning i två grupper

Konst och arkitektur. 4 torsdagar,  kl. 13.30. Grupp 1 24/9, 8/10, 22/10 ,och 5/11  Grupp 2 1/10 ,15/10 ,29/10 och 12/11

Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Start 24/9. Pris 150 kr. (Reducerat pris pga. Corona-utbrottet i våras.) Ledare: Ewa Johansson. Anmälan senast 15/9 till Ewa, 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com

Studiecirklar vår 2020

Musiklyssning: 70-talets poplåtar från topplistorna i USA, England och Sverige

6 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 20/1. Pris 200 kr

Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast 7/1, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com

 

Aktiva Senior-kören

Alla hälsas välkomna till Aktiva Seniorers kör för sångglada. 12 tisdagar kl. 10.00–11.45. Start 28/1. Pris 550 kr. Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö.

Ledare: AnnaKarin Ranelf. Enstaka platser kvar. Anmälan senast 13/1 till

Ewa Johansson 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com

 

Konsthistoria

Konst och arkitektur. 5 torsdagar, varannan vecka, kl. 13.00. Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Start 30/1. Pris 200 kr. Ledare: Ewa Johansson. Enstaka platser kvar. Anmälan senast 16/1 till Ewa, 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com

 

Studiecirklar höst 2019

Musiklyssning: Vi lyssnar på våra favoriter från 50-, 60- och 70-talen.

6 måndagar kl. 13:30. Ca varannan vecka. Start 2/9. Pris 200 kr

Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17, Växjö Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast den 20/8, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com

 

Aktiva Senior-kören

Alla hälsas välkomna till Aktiva Seniorers kör för sångglada. 10 tisdagar kl. 10:00–11:45. Start 3/9 . Pris 450 kr. Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17, Växjö. Ledare: AnnaKarin Ranelf. Anmälan senast 22/8 till Ewa 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com

 

Konsthistoria

Kända konstnärers liv och verk. 5 torsdagar varannan vecka kl. 13:00–14:45. Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17, Växjö. Start: 12/9. Pris: 200 kr. (Enstaka platser kvar) Ledare: Ewa Johansson.

Anmälan senast 29/8 till Ewa, 073-8087354, ewa.m.m.johansson@telia.com

Studiecirklar våren 2019

Lyssna och prata om filmer och filmmusik

6 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 21/1. Pris 200 kr

Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast 5/1, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com


Aktiva Senior-kören

Alla hälsas välkomna till Aktiva Seniorers kör för sångglada. 10 tisdagar kl. 10.00–11.45. Start 29/1. Pris 450 kr. Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: AnnaKarin Ranelf. Anmälan senast 15/1 till Ewa Johansson 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com


Konsthistoria

Kända konstnärers liv och verk. 5 torsdagar, varannan vecka, kl. 13.00. Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården). Start 31/1. Pris 200 kr. Ledare: Ewa Johansson. Enstaka platser kvar. Anmälan senast 17/1 till Ewa, 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com

Studiecirklar hösten 2018

Musiklyssning: 70-tals pop och rock

6 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 3/9. Pris 200 kr

Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17, Växjö Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast den 20/8, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com

Aktiva Senior-kören

Alla hälsas välkomna till Aktiva Seniorers kör för sångglada. 10 tisdagar kl. 10.00–11.45. Start 4/9 . Pris 450 kr. Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17, Växjö. Ledare: AnnaKarin Ranelf. Nya deltagare anmäler sig senast 23/8 till Ewa Johansson 0470-306 96, ewa.m.m.johansson@telia.com

Konsthistoria

Kända konstnärers liv och verk. 5 torsdagar varannan vecka kl. 13.00–14.45. Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17, Växjö. Start: 13/9. Pris: 200 kr. (Enstaka platser kvar) Ledare: Ewa Johansson.

Nya deltagare anmäler sig senast 30/8 till Ewa, 0470-306 96, ewa.m.m.johansson@telia.com

Studiecirklar våren 2018

Musiklyssning: 50- och 60-talsmusik

Elvis, Beatles, Rolling Stones, Animals, Searchers, Hollies, Hep Stars, Tages och mycket mer

6 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 22/1. Pris 200 kr

Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast den 8/1, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com 

Aktiva Senior-kören

Alla hälsas välkomna till Aktiva Seniorers kör för sångglada. 10 tisdagar kl. 10.00–11.45. Start 30/1. Pris 450 kr. Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: AnnaKarin Ranelf. Anmälan senast 8/1 till Ewa Johansson 0470-306 96, ewa.m.m.johansson@telia.com 

Konsthistoria

Med utgångspunkt från impressionismen går vi vidare genom konsthistorien. 5 torsdagar, varannan vecka, kl. 13.00. Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården). Start 25/1. Pris 200 kr. Ledare: Ewa Johansson. Anmälan senast 8/1 till Ewa, 0470-306 96, ewa.m.m.johansson@telia.com