Studiecirklar höst 2020

Musiklyssning: Världens pop- och rockhits från 60-talet

8 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 7/9. Pris 250 kr. Om du var med på musiklyssningen våren 2020 betalar du bara 200 kr. (Reducerat pris pga. Corona-utbrottet i våras.) Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast 26/8, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com 

Aktiva Senior-kören  INSTÄLLD under hösten

10 tisdagar kl. 10.00-11.15. Start 22/9. Pris 500 kr. Om du var med i kören våren 2020 betalar du bara 250 kr. (Reducerat pris pga. Corona-utbrottet i våras.) Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: AnnaKarin Ranelf. Anmälan senast 8/9 till

Ewa Johansson 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com 

Konsthistoria   uppdelning i två grupper

Konst och arkitektur. 4 torsdagar,  kl. 13.30. Grupp 1 24/9, 8/10, 22/10 ,och 5/11  Grupp 2 1/10 ,15/10 ,29/10 och 12/11

Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Start 24/9. Pris 150 kr. (Reducerat pris pga. Corona-utbrottet i våras.) Ledare: Ewa Johansson. Anmälan senast 15/9 till Ewa, 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com