Studiecirklar våren 2018

Musiklyssning: 50- och 60-talsmusik

Elvis, Beatles, Rolling Stones, Animals, Searchers, Hollies, Hep Stars, Tages och mycket mer

6 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 22/1. Pris 200 kr

Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast den 8/1, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com 

Aktiva Senior-kören

Alla hälsas välkomna till Aktiva Seniorers kör för sångglada. 10 tisdagar kl. 10.00–11.45. Start 30/1. Pris 450 kr. Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: AnnaKarin Ranelf. Anmälan senast 8/1 till Ewa Johansson 0470-306 96, ewa.m.m.johansson@telia.com 

Konsthistoria

Med utgångspunkt från impressionismen går vi vidare genom konsthistorien. 5 torsdagar, varannan vecka, kl. 13.00. Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården). Start 25/1. Pris 200 kr. Ledare: Ewa Johansson. Anmälan senast 8/1 till Ewa, 0470-306 96, ewa.m.m.johansson@telia.com