Studiecirklar höst 2021

Lokal till alla studiecirklarna: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. 

Musiklyssning: Världens pop- och rockhits från 70-talet

8 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 6/9. Pris 250 kr.

 Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast 30/8, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com

 

Aktiva Senior-kören

10 tisdagar kl. 10.00-11.15. Start Meddelas senare. Pris 525 kr. Om du var med i kören våren 2020 betalar du bara 300 kr. (Reducerat pris pga Corona-utbrottet.) Ledare: Meddelas senare. Anmälan senast 7/9 till

Ewa Johansson 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com

 

Konsthistoria

Berömda konstverk. 4 torsdagar, varannan vecka, kl. 13.30. Start grupp 1: 23/9, grupp 2: 30/9. Pris 150 kr. Ledare: Ewa Johansson. Anmälan senast 15/9 till Ewa, 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com