Studiecirklar våren 2019

Lyssna och prata om filmer och filmmusik

6 måndagar kl. 13.30. Ca varannan vecka. Start 21/1. Pris 200 kr

Lokal: Kulturama preparandum/Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: Gunnar Svensson.

Anmälan till Gunnar senast 5/1, 073-638 20 34, sgesvensson@gmail.com


Aktiva Senior-kören

Alla hälsas välkomna till Aktiva Seniorers kör för sångglada. 10 tisdagar kl. 10.00–11.45. Start 29/1. Pris 450 kr. Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården), Växjö. Ledare: AnnaKarin Ranelf. Anmälan senast 15/1 till Ewa Johansson 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com


Konsthistoria

Kända konstnärers liv och verk. 5 torsdagar, varannan vecka, kl. 13.00. Lokal: Kulturama preparandum/ Medborgarskolan, Linnégatan 17 (in på gården). Start 31/1. Pris 200 kr. Ledare: Ewa Johansson. Enstaka platser kvar. Anmälan senast 17/1 till Ewa, 073-808 73 54, ewa.m.m.johansson@telia.com