Arkitektur i Växjö – Empir till Arena

Tisdagen 13 november mötte våra medlemmar upp till ett föredrag av Thomas Lissing, kulturjournalist, författare och fotograf.

Växjö var en liten stad under hela 1800-talet med ca 2 500 invånare.

1838 och 1843 var några dramatiska årtal då Växjö drabbades av stora bränder, som orsakade enorma skador och som nästan utplånade hela staden. Nya bestämmelser kommer, bl.a. att det inte skall vara så tät bebyggelse på grund av brandrisken.

 Theodor Anckarsvärd blev utsedd till länsbyggmästare för staden 1852. Han är också upphovsman till Växjö Teater, Rådhuset (numera Stadshotellet), Italienska Palatset och Norrtullskolan.

På 1870-talet inspirerades man av empiren och många byggnader blev utsmyckade efter den tidens ideal. Villastaden med egna täppor växer fram under 1900-talet. Många befintliga byggnader börjar rivas under 1950-talet och detta fortsätter även in på 60- och 70-talen och därmed är det slut med empirestaden. Efter år 2000 återgår man till förtätning av staden och bygger mer storskaligt.

Efter den här intressanta tillbakablicken i ord och bild över staden Växjös utveckling från småstad till dagens moderna bebyggelse fortsatte samtalet med Thomas Lissing vid kaffeborden i Domkyrkocentrums Café Lilla Torg.

.