Årsmöte och musikunderhållning

Tisdagen den 3 mars hade ca 100 medlemmar samlats på Domkyrkocentrum för årsmöte och efterföljande divertissemang.

Ordförande Ewa Johansson ledde förhandlingarna, som inte bjöd på några överraskningar. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen lades med godkännande till handlingarna, ansvarsfrihet beviljades och alla valen följde valberedningens förslag.

Blommor delades ut till webbmastern Gunnar Svensson, kassören Anja Hytönen Hugosson och ordföranden Ewa Johansson. Avgående ledamoten Eva-Lena Reinholdsson tackades varmt för sina tio år i styrelsen med en fin bukett. Med blommor tackades också valberedningens Inger Bohman Gummesson, Leena Liljeqvist och Göran Axelsson för ett gott arbete.

Därefter intogs scenen av 23 korister ur Aktiva Senior-kören under AnnaKarin Ranelfs ledning och medryckande sång utbröt. ”Låt hjärtat va´ me´!”, ”Jag blir så glad när jag ser dig!”, ”Vårvindar friska”, ”Ellinor dansar”, ”Sån´t är livet”, ”Ja, det är våren, ja det är våren, som har kommit igen” var några av de superglada sånger som kören framförde. AnnaKarin imponerade stort med en perfekt joddling som avslutning. Varma applåder och rosor till alla avslutade den uppiggande underhållningen.

Eftermiddagen avrundades med kaffe och trevlig samvaro i domkyrkocentrums café.

.