De glömda hjältarna

De glömda hjältarna

150 medlemmar kom till månadsmötet den 26 september för att höra domprosten Thomas Petersson berätta om de modiga insatser som gjordes i Berlin under andra världskriget för att rädda judar undan nazismens utrotningsprogram. Många av dessa insatser gjordes av präster och annan personal på svenska kyrkan. Man utfärdade falska id-handlingar som hjälpte människor att fly från Tyskland och man höll judar gömda i kyrkans källare för att undgå Gestapo. Efter krigsslutet smugglade den svenska kyrkoherden människor från Östberlin till Västberlin i bagageluckan i sin bil.

Detta och mycket annat berättade Thomas Petersson i sitt mycket intressanta föredrag.

.