Möt vår landshövding Ingrid Burman

Nytt år och snart vår. Ordförande Ewa hälsar alla välkomna nya som gamla medlemmar och framförallt vår landshövding Ingrid Burman. Ingrid berättar om sig själv och sin bana i livet. Det är regeringen som utser landshövding. En landshövding sitter med i många statliga utredningar och Ingrid är chef över ca 200 anställda på Länsstyrelsen. Hon är närvarande vid olika typer av projekt och vill utveckla länet för framtida generationer. Ingrid berömmer vårt universitet som vi ska vara stolta över och det är vi ju

.