En värld vi inte förstår?

Dagens gäst, Christer Petersson, har arbetet som läkare i 40 år, främst i primärvården. Han delgav oss sina funderingar kring hur livets mening och utveckling påverkar vår hälsa.För att vi ska må bra behöver vi ha förståelse för det liv vi lever och finna en mening med det. Vi behöver också ha balans i vår tillvaro.

Medellivslängden har fördubblats sedan 1860-talet. Från omställningen till industrisamhälle då går vi nu mot att leva alltmer i ett tekniksamhälle. Kontakten mellan människor minskar och empatin för varandra sjunker.

Rädslan för det nya påverkar oss som alltid. Det mesta i tillvaron är mätbart.Viktigt är dock att odla den icke mätbara delen. Möten och kontakter med andra människor gör att vi kan känna kärlek, tillit och samhörighet med dem. Empatin för varandra ökar.

Det är det som gör oss till människor och inte bara tekniska varelser, s.k. ”kiselskallar”. Mycket tänkvärt!

.