Från hembränt till höghastighetståg

Idag tar Ulf Nilsson oss med på en spännande resa till sydvästra Kina, som för de flesta är en okänd del av landet. Här finns ett 50-tal olika minoritetsfolk ex. Dang-, Miao-, Bari- och Naxifolket. Alla har sina egna språk utöver det officiella språket som är mandarin. Ulf, som kom hem från en av sina många resor bara för 14 dagar sedan, säger att det är sällsynt med västerländska turister här.

Vi får bl.a. i ord och bild besöka Guangdangprovinsen som är belägen 800-5000 meter över havet. Här består ytan av 85 % berg och man förstår att marken är ” dyrbar”. Under tusen år har bönderna odlat upp marken i bergen. Här odlas ett stort utbud av grönsaker som kvinnorna från landsbygden tar med till byarna och säljer på torgen. Alla byar har vackra stensatta torg som också är en samlingsplats för invånarna vid olika evenemang. Som besökare bjuds man också på risbrännvin som dricks ur ett kohorn. Talesättet är att ”Du får inte komma in utan en sup”.

Gyangsiprovinsen, 200-7000 meter över havsytan, befolkas bergsområden av olika minoritetsfolk där Samifolket är en egen folkgrupp på ca 10000 invånare. Här möts vi av stenskogen, där bergen består till största delen av kalksten.

De olika folkslagen lever fortfarande kvar i gamla traditioner men gammalt möts mot nytt. De nya höghastighetstågen kommer mer och mer och i Kina finns nu 33000 km snabbjärnvägar.

En mycket intressant timme har Ulf gett oss med sina erfarenheter från drygt 40 års resande i Kina. Ett stort tack !!