En inblick i Länsstyrelsens arbetsområde

Länsrådet Malin Almqvist med rötter från Öland med en gedigen bakgrund från plantering av skog som barn, studier vid Katedralskolan i Växjö till länsråd i Kalmar, på Öland, i Blekinge och nu i Växjö, berättade om Länsstyrelsens engagemang i olika frågor. Länsstyrelsen är en spegling av regeringen. Det är alltså många olika ärenden, som behandlas av myndigheten, t ex miljö-, vatten- och vlndkraftsfrågor, m a o en sammanvägningsmyndighet. På Länsstyrelsen i Växjö arbetar 120 personer, som då skall verka för ett hållbart Kronoberg.
Efter frågestund avtackades Malin Almqvist av vår ordf Ewa Johansson med present och därefter smakade kaffet bra.
 
  .