Dr Gunnar Hagberg berättar om sitt arbete som läkare i Afrika och Asien.

Vårens första månadsträff präglades av pandemins restriktioner. Endast 20 personer per tillfälle fick samlas för att lyssna på urologen Gunnar Hagberg, Växjö, som var dagens föreläsare. Han berättade om sina utlandsuppdrag som läkare i krigshärjade länder. Sju gånger har han tjänstgjort för Röda Korset och 3 gånger för Rotarys läkarbank.

I Asien har han arbetat i Nepal, Kambodja och Afghanistan. År 1988 fanns det så många minor utlagda i Afghanistan att det inte ansågs säkert nog att förflytta sig med bil. Istället fick läkarteamet ta sig fram med cykel ute i byarna! Jordbävningen i Kashmir år 2005 krävde också stora insatser. Även här deltog Gunnar.

Afrika har länge varit en orolig kontinent med våld och inbördeskrig. Etnisk utrotning pågick i Rwanda och Burundi. Cirka 800 000 – 1 000 000 tutsier mördades. I Rwanda hade Röda Korset ett flyktingläger för 250 000 personer, där Gunnar tjänstgjorde. Även i Kongo, Kenya och Zambia var han vid olika tillfällen behjälplig. Fantastiska insatser i mänsklighetens tjänst! Vi är fyllda av beundran.

Dock var inte tekniken med oss denna dag och vi kunde ej se Gunnars bilder. Därför blev andra omgången av föredraget inställd och vi fick trösta oss med kaffe med dopp. Men hav tröst, Gunnar Hagberg kommer tillbaka den 8 mars.

.