Dr Gunnar Hagberg berättar om sitt arbete i Afrika och Asien med Röda Korset och Rotarys Läkarbank

Vid första månadsträffen var det pandemirestriktioner och endast 20 personer per tillfälle fick lyssna på Gunnar Hagberg. Dessutom fungerade inte tekniken fullt ut varför han på nytt gästar oss för att så många som möjligt skulle få möjlighet att vara med. Vi var ett 65-tal som slutit upp denna gången. Gunnar Hagberg har arbetat för Röda Korset samt Rotarys läkarbank. Han har tjänstgjort bla i Afghanistan två gånger, Pakistan, Nepal, Kambodja. Han har också varit i Afrika i Sudan, Zambia och Rwanda. Vidare har han arbetat vid jordbävningskatastrofer bl a i Kashmir. Som läkare fick man ta hand om mest skiftande orsaker, i krigszoner är det mycket skador efter minor vilket innebär mycket benamputationer. Tyvärr är det otillräcklig tillgång på proteser. Minor kräver ca 20 000 dödsoffer/år, det finns 45-100 miljoner minor. Vapen som Kalasjnikov ger stora skador eftersom kulorna sliter sönder ben i kroppen. Han har till och med gjort ett 50-tal kejsarsnitt (även om han i Sverige inte har tillstånd till detta), vid något tillfälle gjordes akut kejsarsnitt hemma i köket hos en kvinna (det gick bra och hon födde en son). Många är problemen t ex malariamyggan vilken orsakar bortåt 600 000 dödsfall per år och då mestadels barn. Äldre personer har byggt upp viss immunitet. Vid HIV –perioden var det problem med tillgången till blod, man fick någon gång själv bli blodgivare för att lyckas med operationen. Som läkare inom Röda Korset och Rotarys läkarbank innebär det att man som längst är ute 4 månader åt gången. Inom Rotary tjänstgör man 6 veckor åt gången, är ideellt arbete men fria resor och uppehälle ingår. Man ansöker om tjänstledighet från sin ordinarie tjänst. Arbetsspråket är engelska men vid mottagningsarbete har man med tolkar. Ofta är det provisoriska mottagningar där man även fungerar som barna/mödravård samt med HIV-information. Efter 75 års ålder är det inte aktuellt med utlandstjänstgöring vilket mest beror på att det inte finns försäkringar som gäller då. Vi fick se ett antal bilder från Gunnars långa tjänstgöring, en del visade krigets grymheter mot mänskligheten. Ett mycket intressant föredrag för vilket Gunnar tackades med applåder och blomma.

.