Besök biparadiset tisdag 17 maj 2022

Vi var ett 25-tal personer som träffades denna härliga sommardag. Biologen och entomologen Tobias Ivarsson var vår ciceron och bättre guidning kan man nog inte önska sig. Biparadiset firade 10-årsjubileum år 2020. Från början var det en grusplan på 2 ha där man mest hade övningskört med bil. Växjö var först i landet med biparadis men det kommer fler och fler och många gör studiebesök här, senast var kommunen i Nässjö på studiebesök. Tre saker ska vara uppfyllda för ett biparadis, nämligen pollinering, trevligt utflyktsmål samt information om biologisk mångfald. På fråga om satsningen varit lyckosam blir svaret JA. Det finns ca 300 vilda bisorter och här finns ca 80 (ca 100 inklusive omgivningen). I antal bin räknar Tobias med att det är ungefär lika många som det är invånare i Växjö. Vildbin är vegetarianer. Deras livscykel är ca ett år med olika stadier, från ägg till puppa till larv till fullvuxet bi. I biparadiset finns flera bihotell med olika storlekar på hål att lägga ägg i eftersom storleken på bin varierar, några är väldigt små. Igentäppta hål tyder på att där finns ägg. Sälgsandbin samlar pollen enbart från sälg, andra från andra växter. Sandsmalbin som är ca 4 mm långa har bon i sanden, ca 30 000 små hål finns. Biparadiset består av olika landskap, t ex sandlandskap, busklandskap och vattenlandskap. Man bränner av gräset varje tidig vår. I vattenlandskapet som är en grunddamm innehåller mängder med grod- och paddyngel. Tobias är en fantastisk guide med stora fickor, han hade ett antal små burkar i fickorna med olika bin och han samlade in insekter under guidningen. I biparadiset finns mängder med buskar, hagtornsträd och blommor. Bland blommorna finns Gökört som pollineras av Långhornsbiet. Varför heter det Gökört, kan det vara så att blommorna ser ut som en gök (se bild). Är någon intresserad finns guideböcker att läsa t ex Gröna Växjö. En mycket intressant och trevlig eftermiddag.

.