Attraktiva utemiljöer runt om i Växjö tisdag 11 april 2023

Vår stadsträdgårdsmästare Göran Svantesson inledde dagens föreläsning med att berätta om de viktigaste områdena man arbetat med inom kommunen från  1970-talet och framåt. Det är  omfattande projekt som stadsnära, badbara sjöar, kommunala naturreservat, biobränsle, träbyggnation och stadsparker runt sjöarna.

Vad gäller sjöarna så har stora insatser gjorts både i Växjösjön och Trummen. För länge sedan muddrade man sjöarna på slam och dy. Idag renas Växjösjön främst genom s.k. fördröjningssystem. Man har genomfört reduktionsfiske, d.v.s. viss vitfisk har decimerats för att få bättre balans i sjöarna. Numera behandlar man också bottnarna med aluminiumklorid för att få bort vissa sura ämnen. Man har även framtida planer för Bergundasjöarna.

Från början fanns bara en stadspark, Linnéparken. Nu har man anlagt stadsparker runt både Trummen och Växjösjön, där vi alla kan njuta av naturen.

Bokhultet är ett naturreservat, där man bevarat gamla stenmurar, träd och fin natur. Ytterligare åtta reservat är på gång. Det senaste är Hanefors i Ingelstad. För naturreservat gäller särskilda bestämmelser, som kan variera för olika reservat.

Slutligen fick vi också se planritningar för Bäckaslövsområdet samt miljön kring stations/kommunhuset och ändringarna ned mot Vattentorget. Frågor och livliga diskussioner avslutade denna mycket informativa eftermiddag. Det är imponerande projekt som pågår i vår stad.